10 Temmuz 2012 Salı

İNGİLİZCE-TÜRKÇE BULMACA 289


ENGLISH TURKISH-TURKISH /ENGLISH
CROSSWORD PUZZLE FROM EVERY DIRECTION
TÜRKÇE/ İNGİLİZCE – İNGİLİZCE TÜRKÇE
HER YÖNDEN KARE BULMACA
AÇIKLAMA: Türkçe sorulara Türkçe, İngilizce sorulara İngilizce cevaplar bulunuz
EXPLANATION: Find Turkish answers for questions in Turkish and English answers for English questions
Hazırlayan/BY MUSTAFA BAYDEMİR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ACROSS
1. Obligatory Prayer of the Muslim; a prescribed liturgy performed five times a day (preferably in a mosque) and oriented toward Mecca - A town in Egypt near the Gulf of Aqaba 2. The Israeli military intelligence which produces comprehensive national intelligence briefings for the prime minister and the cabinet - A village in the Jabrayil Rayon of Azerbaijan 3. A moon of Saturn marked by a giant crater on its surface - A Cypriot monetary unit equal to one thousandth of a pound 4. The compass point midway between northeast and east - A unit of surface area equal to 100 square meters 5. a village in the southern state of Karnataka (India) – Symbol of sodium 6. (....) Kemane; a kind of violin 7. Robert (......) (1815-1865); Polish/German neurologist, zoologist - Capital and largest city and economic centre of Peru 8. Ilhami Çiçek; his poem (....) Odası (The Hotel Room) came first at a poetry competition held by the review Adımlar - Plural form of rima (Finnish) 9. A modern town in Kyrgyzstan - A Sanskrit word meaning 'gathering' or 'to meet' or a Fair 10. Symbol of erbium - Something crucial for explaining
SAĞDAN SOLA
1.Bayındır - Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş 2. “Cömertlerin en cömerdi” anlamında Allah’ın adlarından biri – Namibya’ da konuşulan dillerden biri 3. Küçük limon – Bir erkek adı; Peyami Safa’nın “Yalnızız” adlı romanının baş kahramanı 4. Radyum elementinin simgesi – Arapçada “ben” 5. Kısa zaman – Aptal, bön, avanak 6.  Sürüngen gövdeli, sarı çiçekli, birçok türü olan bir bitki olup; ürününün yemeği ve tatlısı yapılır 7. Neden, etken, faktör – Ay, mâh 8. Onarım işi – Mitolojide Gök Titanları Kolos ve Phoebe'nin kızı 9. Evren, kainat; dünya, cihan - Namaz 10. Farsçada bir sayısı - Renyum elementinin simgesi
DOWN
1. (…..) Aybaba (1955); a Turkish football player, football coach - A roster of names showing the order in which people should perform certain duties 2. (…..)Maalouf; Lebanese author - Of higher order or level (prefix) 3. Father of Noah - A comune (municipality) in the Province of Genoa in the Italian region Liguria 4. A collection of anecdotes about a person or place - a species of Rubus endemic to Hawai’i 5. A species of palm tree (family Arecaceae) native to Indonesia and Malaysia - The compass point midway between south and east; at 135 degrees 6. an island in Croatia and a town of the same name located just off the northern Croatian coast in the Adriatic Sea 7. An urban-type settlement in Kursk Oblast (Russia ) - Sudono (…..); the Indonesian millionaire 8. (….) Marshall; American musician - A former Turkish tribesman 9. A logarithmic unit of sound intensity equal to 10 decibels - Characteristic of a man, manful 10. A state in northwestern North America; the 49th state admitted to the union, Alaska - A town and district of Konya Province in Turkey
 AŞAĞIDAN YUKARIYA
1.İtalyan yönetmen Joe D’amato’nun, ard arda yönettiği bir dizi filmin baş karakteri – Dokunma 2. Valentine Fondongbeze (…..); Kamerunlu, Azerbaycan’ın Baku takımında forvet oynamış profesyonel oyuncu – (….) Fakhrara; şu anda Los Angeles’te yaşayan 1983 Tahran doğumlu,  “Ben Hur” başta olmak üzere dünyaca ünlü bir çok filmin müziğini besteleyen İranlı müzik sanatçısı (Müzik örnekleri için bakınız: http://nimafilmmusic.com/) 3. Acı, keder - Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik; bir erkek adı 4. İlgi – Çocuklu kadın 5. Müzikte duraklama işareti – Kalın biçilmiş uzun tahta 6. Hava basıncı birimi 7. Muğla’nın bir ilçesi – Efsane, mitos 8. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı – İcar 9. Dicle Nehri'nin doğusunda güneybatı Asya'da şimdiki İran’ın yerinde kurulmuş eski bir ülke – Dudak 10. Yatık bir biçimde olarak – Kiloamper (kısa)
Yeni Sayfa 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 S A L A H T A B A 1
2 A M A N M İ R E K 2
3 M İ M A S M İ L 3
4 E N E A R K K 4
5 T K A L A S N A 5
6 M K A B A K R 6
7 R E M A K L İ M A 7
8 O T E L R İ M A T 8
9 T A L A S M E L A 9
10 A E K E Y 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder